Udvikling af LabVIEW NXG ophører fra 2021

NI skriver at software er en vigtig del af NI, og at alle deres softwareprodukter er en vigtig del af deres platform. Hvor LabVIEW er en betydningsfuld del af deres software, for at udvide deres software portefølje gik de i gang med at udvikle NXG platformen, som inkluderer en række nye moduler: NXG Web Module, SystemDesigner, FlexLogger, InstrumentStudio, VeriStand og Digital Pattern Editor. De gik også i gang med at udvikle deres nye produkt LabVIEW NXG, som er baseret på NXG platformen, selv om de har modtaget meget positiv feedback fra communityet, har der også væres rejst en række bekymringer omrkring at skulle migrere til et helt nyt produkt. Selv om NI har prøvet at omgås nogle af disse problemer. Har de besluttet at de vil fokusere og adressere udviklernes behov for fremtidige test og måle behov. Derfor har de besluttet at fortage følgende steps: De vil integrere de styrker de har fundet i forbindelse med NXG platformen ind i LabVIEW 2021 og fremefter, hvilket vil resultere i det bedste fra begge verdener. Hvilket også vil betyde at NI’s fremtidige invistering vil forgå i LabVIEW hvilket vil give mere værdi til folk der bruger den normale udgave af LabVIEW, i de næste kommende år. De vil fortsætte udviklingen af deres NXG specifikke software produkter, såsom ”NXG Web Modules”, ”System Designer” samt deres produkt portefølje indenfor configurations baseret software så som ”FlexLogger” og ”VeriStand”. Som en del af denne beslutning skal vi forvente at se flere ”NXG Web Moduler” og ”SystemDesigner” blive integreret ind i deres nuværende portefølje. NI vil stoppe med at udvikle på LabVIEW NXG, og frigive den endelige udgave LabVIEW NXG 5.1 i 2021, og vil ikke fortsætte med at udgive nye versioner startende fra 2022.